about


Barbara Bigosińska
projektantka, typografka, multi
designer, typographer, explorer

+48 535 035 666
b.bigosinska@gmail.com

tutaj portfolio w formie pdf i cv
here pdf with my works and cv

śledź mnie tutaj
follow me here