Mala, projekt kroju pisma
O projekcie


Mala to rodzina krojów zaprojektowana z myślą o publikacjach zawierających skompliowane struktury typograficzne. Do takowych należą wszelkiego rodzaju katalogi, artykuły, ale także mapy, które są szczególnie ważnym nośnikiem informacji zawartych w podręcznikach i atlasach. Z tego względu rodzina składa się z siedmiu podstawowych odmian, które w przyszłości mogą być rozwijane o odmiany pośrednie. Oryginalność rodziny polega na niestandardowym potraktowaniu rodziny kroju pisma. Nie składa sięona z typowe czterech odmian: regular, bols, italic i bold italic, ale z siedmiu odmian, które pozwalają na zupełnie inne budowania narracji typograficznej oraz tworzenia hierarchii w skomplikowanych informacji.
Research

Jedną z głównych inspiracji do zaprojektowania kroju była typografia obecna na xvii- i xvii-wiecznych mapach, która cechuje się nietypowym podejściem do przestrzeni i powierzchni. Dlatego też, rodzina kroju zawiera odmiany od bardzo skondensowanych, poprzez odmiany tekstowe, aż do bardzo szerokich, wręcz akcydensowych form.
Jednocześnie, takie bogactwo wewnątrz jednej spójnej rodziny, umożliwia niezwykłą elastyczność i kreatywność w tworzeniu interesujących wizualnie publikacji. Forma kroju dzięki lekkości, zachęca do czytania, a jej otwarte, okrągłe formy nawiązujące do liternictwa charakterystycznego dla XVII / XVIII wieku sprawiają, iż krój wydaje siębyć stabilny i solidny.  Nawiązują także do idei oświecenia i towarzyszącym mu  krojom, które cechowały się wówczas silnym pionowym rytmem.Proces projektowy

Pierwsze szkice kroju rozpoczęto od szybkiego szkicowania różnych możliwości i próby zdecydowania, o tym, co tak na prawdę mogłoby być wartościowe dla celów edukacyjnych, także map zawartych w podręcznikach i atlasach. Pierwsze szkice kroju opierały się głównie na formach bezszeryfowych, które jednak zostały porzucone po kilku próbach, jako mało efektywne do realizacji wyznaczonego celu, gdyż nie wnosiły wystarczającego bogactwa typograficznego do istniejącego już repertuaru krojów.

Kolejna próba zaprojektowania podstawowych cech kroju była połączona z pracą na docelowym materiale użycia: szkice na kalce położonej na mapach i artykułach umożliwiły zupełnie nowe i świeże podejście do problemu przestrzeni w typografii.
W ten sposób zrodziła się idea zaprojektowania rodziny o bardzo zróżnicowanych proporcjach horyzontalnych, która rozwiązywałaby problem zarówno niewielkich, jak i dużych przestrzeni.
Szybko przystąpiono do digitalizcji pierwszych liter w celu określenia ilości odmian mających znaleść się w rodzinie oraz różnic między nimi.

Kolejnym krokiem było przetestowanie szeregu protptypu o różnych szerokościach i grubościach na predestynowanym medium, takim jak mapa, bądź imitacja artykułu o rozbudowanej strukturze typograficznej, w celu określenia kluczowych odmian kroju.Wybór odpowiednich odmian docelowych umożliwił rozpoczęcie pracy nad formą kroju oraz. Niektóre z pierwotnych szkiców zostały odrzucone (takie jak odmiana bardzo gruba widoczna powyżej) ze względu na niewielki stopień użyteczności.


Finalna wersja rodziny kroju wraz z jej zastosowaniem przedstawiona została poniżej. Może ona zostać rozbudowana o odmiany pośrednie − zarówno pod względem grubości, jak i szerokości. Wszystkie widzoczne odmiany mogą zostać poddane interpolacji, w celu uzyskania nowych odmian, za wyjątkiem kursywy.

Cechy kroju i zastosowanie