interaktywne mapy do nauki historii | interactive maps in history handbook

pl | Poniższa mapa to fragment mojej pracy dyplomowej: podręcznika do historii. Mapy występują w trzech wariantach: uproszczonym, sateitarnym oraz do druku. Dwa pierwsze warianty pozwalają na podświetlanie wybranych warstw.

eng | Maps below are a part of the project: online history handbook.


Palestyna, Palestine


Egipt, Egypt
Mezopotamia