Book desing: The essences

Autorski projekt książki [elementarza] zawierającej wybrane teksty dotyczące typografii oraz opatrzony specjalnie wyselekcjonowanym materiałem ilustracyjnym. Dzięki zderzeniu treści
z obrazami książka pozwala łatwiej zrozumieć pewne aspekty projektowania graficznego.